โครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น “ รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > โครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น “ รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก”

เรื่อง     โครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น “ รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก”

 

เรียน     ท่านสมาชิกฯ

 

ด้วยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำโครงการประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น  “ รณรงค์ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง ช่วยช้าง ช่วยโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังสร้างสรรค์ผลงานด้านการรณรงค์ ไม่ซื้อ ขาย งาช้าง และเกิดการอนุรักษ์ช้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการดังกล่าว  ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช http://portal.dnp.go.th หัวข้อ ข่าวรักษ์ธรรมชาติ
dopoxetine online
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

Comments

comments