โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาประเทศในเขตอาณา (ตุรกี – อาเซอร์ไบจาน) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาประเทศในเขตอาณา (ตุรกี – อาเซอร์ไบจาน)

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น.
ณ โรงแรม VIE Hotel Bangkok – MGallery กรุงเทพฯ

********************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาประเทศในเขตอาณา 2 โครงการ ได้แก่

1.) โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาตุรกี
2.) โครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับอาเซอร์ไบจานและการส่งเสริมการเปิดตลาดการค้าไทย – อาเซอร์ไบจาน

โดยได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตุรกี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รัฐสภาตุรกี และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาเซอร์ไบจาน ที่ส่งมาด้วย เยือนประเทศไทยใน ในฐานะแขกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

ทั้งนี้ คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมฯ และ คุณวิรัช จตุรภุชพิทักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมฯ ได้เข้าพบและร่วมหารือในด้านส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวระหว่างกัน

ดูเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=associationofthaitravelagents&set=a.843169434514111

Comments

comments