โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว

โครงการอบรมภาษาจีนเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยว (60 ชั่วโมง )
ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 27 เมษายน 2559 มีผู้สมัครอบรม 21 คน (จันทร์,พุธ,ศุกร์) เวลา 17.00 น. -20.00 น.

ณ ห้องประชุม สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว
วิทยากร ผศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล ผู้อำนวยการศูนย์ภาษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

IMG_1302 IMG_1303 Picture1 Picture2 Picture3 Picture4 Picture5 Picture6 Picture7 Picture8 Picture9 Picture10

Comments

comments