โครงการ “ ATTA around North ” เส้นทางกรุงเทพฯ – พิษณุโลก – ลำปาง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > โครงการ “ ATTA around North ” เส้นทางกรุงเทพฯ – พิษณุโลก – ลำปาง

โครงการ “ ATTA around North ” เส้นทางกรุงเทพฯ – พิษณุโลก – ลำปาง

ภาพบรรยากาศ โครงการ “ ATTA around North ”วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 พบผู้ประกอบการท้องถิ่น Table Top Sales และประชุมสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 2/2558 และมีการจัดให้มีการเสวนาในหัวข้อ ” เชียงใหม่ในทศวรรษหน้า” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นเดินทางไปเชียงใหม่ ไนท์ ซาฟารี มีพิธีต้อนรับคณะ ATTA และรับประทานอาหารค่ำ

10420029_916005141827111_8573230433102989854_n 11222467_916008195160139_3037641670948570847_n 12278774_915999465161012_6901992319419349277_n 12278896_916005345160424_8952240165570066561_n 12289566_915600411867584_7675793677956382303_n 12289657_915996805161278_4428358845747168689_n 12295328_916007121826913_344576372630511930_n 12299286_915998235161135_8367079624039028595_n 12301630_915600448534247_7138307570371784648_n 12308488_915600028534289_2090145017558205698_n 12310509_915997228494569_8741016062775832106_n 12310631_916005745160384_6634616359499834187_n 12311148_916004461827179_3991650083262120021_n 12313646_916008538493438_7146331295643819064_n 12313687_916005651827060_7661705478690796965_n 12316267_916010018493290_49138408852142232_n 12316418_915999631827662_3835533819995243411_n 12341444_916008385160120_8751673737947300077_n 12342308_916009761826649_2237281343185912426_n 12342424_915998225161136_6585133833580806444_n

Comments

comments