การประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม สมัยที่  38  ครั้งที่  5 ในวันพุธ ณ ห้อง แกรนด์มีรอซ ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ ซอย รามคำแหง 5 กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม สมัยที่  38  ครั้งที่  5 ในวันพุธ ณ ห้อง แกรนด์มีรอซ ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ ซอย รามคำแหง 5 กรุงเทพฯ

ในวันที่  24  กรกฎาคม  2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. มีการจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม สมัยที่  38  ครั้งที่  5 ในวันพุธ ณ ห้อง แกรนด์มีรอซ ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ ซอย รามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง โทร.02-136-8700

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณน้ำฝน บุณยะวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).มาบรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบายการท่องเที่ยว ปี 2563  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

Comments

comments