การประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 6 ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง คริสตัล ชั้น 2 โรงแรม ตวันนา กรุงเทพฯ ถนนสุรวงศ์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 6 ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง คริสตัล ชั้น 2 โรงแรม ตวันนา กรุงเทพฯ ถนนสุรวงศ์

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม สมัยที่  38  ครั้งที่  6 ในวันจันทร์ที่  26  สิงหาคม  2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง คริสตัล ชั้น 2 โรงแรม ตวันนา กรุงเทพฯ ถนนสุรวงศ์ โทร.02-136-8700

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณทวีศักดิ์  วาณิชย์เจริญ  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย ปี 2563  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

 

Comments

comments