การประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 7 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 7

การประชุมสมาชิกประจำเดือน กันยายน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 7
วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.
ณ ห้องกษัตริย์ศึกบอลรูม ชั้น 4 โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ แขวงรองเมือง กรุงเทพ

Comments

comments