การประชุมสมาชิกประจำเดือนตุลาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 8  | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > การประชุมสมาชิกประจำเดือนตุลาคม สมัยที่ 38 ครั้งที่ 8 

  การประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 8 

  ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562   ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น.  

  ณ ห้องบอลรูม  โรงแรมอโนมาแกรนด์ ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

Comments

comments