(01 ส.ค. 2557) “โครงการประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ” (Thailand Travel Shield) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (01 ส.ค. 2557) “โครงการประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ” (Thailand Travel Shield)

“โครงการประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ” (Thailand Travel Shield)

 

ด้วย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ในการลงนามบันทึกความเข้าใจ “ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการประกันภัยเพื่อการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการประกันภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ” โดยสามารถให้นักท่องเที่ยวซื้อกรมธรรม์ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.tourismthailand.org/thailandtravelshield

กองตลาดอเมริกา
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โทร 0-2250-5500 02-250-550002-250-5500 ต่อ 1290 – 1292
โทรสาร 0-2250-5696

 
Reference From :    –
Reference Website :    –

 

 

 ATTA.pdf (3050672 kb)

 

 

 

 

Comments

comments