(02 พ.ค. 2557) ขอเชิญเดินทางประชุมสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (02 พ.ค. 2557) ขอเชิญเดินทางประชุมสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

(02 พ.ค. 2557) ขอเชิญเดินทางประชุมสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

 
เรื่อง ขอเชิญเดินทางประชุมสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 1/2557
เรียน ท่านสมาชิก
สิ่งที่ส่งมาด้วย – กำหนดการเดินทาง
– ใบตอบรับ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดจัดประชุมสมาชิกสัญจร ครั้งที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

วัตถุประสงค์ของการเดินทางครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการประชุมสมาชิกนอกสถานที่แล้วยังจะจัดให้สมาชิกได้สำรวจเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งที่มีอยู่เดิมและเกิดขึ้นใหม่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งยังจัดให้มีการพบกับผู้ประกอบการท้องถิ่นอีกด้วย การเดินทางของคณะจะเดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศทั้งไปและกลับ โดยกำหนดให้มีผู้ร่วมเดินทางทั้งสมาชิกสามัญและสมทบ จำนวน 150 ท่าน บริษัทละ 1 ท่าน ค่าใช้จ่ายท่านละ 1,000 บาท ผู้ติดตามท่านละ 1,500 บาท สมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับและชำระค่าเดินทางเป็นเงินสดได้ที่สมาคมฯ หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ชื่อบัญชี นายธนิตย์ แสวงพรรค และ นายจิรภัทร จิตต์ประสงค์ เลขที่ 081-2-07934-2 ประเภท ออมทรัพย์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ คุณพนมพร เรย์ (อ๋อม) โทร 0-2237-6046-8 ต่อ 24 โทรสาร 0-2237-6045

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
นายศิษฎิวัชร ชีวรัตรพร

นายกสมาคมฯ
*************ATTA***************

Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 10th floor,Wallstreet Tower,Surawong Road.,
Bangrak,Bangkok. THAILAND 10500
Tel: 66 2 237 6046 – 8
Fax: 66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
www.atta.or.th
Facebook: ATTA Thailand

 

Reference From : –
Reference Website : –

 

ขอเชิญเดินทางประชุมสมาชิกสัญจร.docx (18711 kb)
ประชุมสมาชิกสัญจร_พ.ค._57_-__กำหนดการเดินทางคณะ_ATTA.doc (118272 kb)
วาระประชุมสมาชิกสัญจร_เดือน_พฤษภาคม_2557.doc (407040 kb)
ใบตอบรับประชุมสมาชิกสัญจร_-_พ.ค._57.doc (101376 kb)

 

 

 

 

Comments

comments