(02 ส.ค. 2557) UPDATE!! ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายที่ประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่ง และ เมืองเซี่ยงไฮ้ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (02 ส.ค. 2557) UPDATE!! ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายที่ประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่ง และ เมืองเซี่ยงไฮ้

UPDATE!! ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายที่ประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่ง และ เมืองเซี่ยงไฮ้

 

ที่ สนญ. 138/2557

2   สิงหาคม  2557  (UPDATE)

เรื่อง                       ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายที่ประเทศจีน ณ เมืองปักกิ่ง และ เมืองเซี่ยงไฮ้

เรียน                       ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1.  กำหนดการเดินทาง

2.  ใบสมัครเข้าร่วมเดินทาง

 

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA) กำหนดจัดกิจกรรม Road Show ประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่ง และ เซี่ยงไฮ้  ระหว่างวันที่ 1 – 5  กันยายน  2557  ตามแผนงานได้มีกำหนดการจัด Sales Meeting  & Table Top Sale   ในวันที่ 2  กันยายน ณ The Westin Beijing และ วันที่ 4 กันยายน ณ Four Seasons Hotel Shanghai ในครั้งนี้ทางสมาคมได้เชิญผู้ประกอบการจาก ปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ เมืองละ 300 บริษัท พร้อมสื่อมวลชนอีกเมืองละ 50 ท่าน ทางคณะกรรมการได้เชิญผู้ประกอบการที่ทำตลาด OUT BOUND ทั้งหมดเพื่อให้สมาชิกที่มีความต้องการที่จะเปิดตลาดใหม่หรือสมาชิกที่เชี่ยวชาญตลาดจีนได้มีโอกาสในการทำธุรกิจได้พร้อมเพรียงกัน

การเดินทางครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายท่านละ 40,000 บาท  พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท รับจำนวน 100บริษัท  บริษัทละ 1 ท่าน หากสมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับ จ่ายค่าเดินทางเต็มจำนวน พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ท่านใดจ่ายเงินก่อนมีสิทธิ์ก่อน) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิษฎิวัชร   ชีวรัตนพร)

นายกสมาคมฯ

* หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณธนิตย์  แสวงพรรค  โทร 0-2237-6046-8  ต่อ 12

——————————-ATTA——————————————-
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 10th floor,Wallstreet Tower,Surawong Roard.,
Bangrak,Bangkok. THAILAND 10500
Tel: 66 2 237 6046 – 8
Fax: 66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
www.atta.or.th
Facebook:  ATTA Thailand

 

 

Reference From : –

Reference Website : –

 

 จดหมายเชิญ_Road_Show_เมืองจีน_ปักกิ่ง_เซี่ยงไฮ้_-_2557.doc (94208 kb)

 

 

 

Comments

comments