(04 ก.ค. 2557) ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (04 ก.ค. 2557) ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี

ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี

 
ขอเชิญเข้าร่วมงานแถลงทิศทางการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
Reference From :    –
Reference Website : –

 

 20140704143425910.pdf (127218 kb)

 

 

 

Comments

comments