(04 ต.ค. 2556) ขอประชาสัมพันธ์ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จัดโดยสมาคมโรงแรมไทย | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (04 ต.ค. 2556) ขอประชาสัมพันธ์ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จัดโดยสมาคมโรงแรมไทย

(04 ต.ค. 2556) ขอประชาสัมพันธ์ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จัดโดยสมาคมโรงแรมไทย

ขอประชาสัมพันธ์ร่วมแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล จัดโดยสมาคมโรงแรมไทย
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย – ใบสมัครแข่งขันโบว์ลิ่ง

– แบบฟอร์มยืนยันการชำระเงิน

เนื่องในโอกาส สมาคมโรงแรมไทย ครบรอบ 50 ปีสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวได้ให้การสนับสนุน ในการจัดกิจกรรม
เพื่อตอบแทนสังคม โดยกำหนดการจัดแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ในวันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม 2556 ณ Blu-O Rhythm & Bowl

ศูนย์การค้าเมเจอร์ รัชโยธิน เวลา 08.30 – 14.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปทำบุญกับพุทธศาสนา
และกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมต่อไป

ท่านสมาชิก ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โปรดกรอก ใบสมัครแข่งขันโบว์ลิ่ง และแบบฟอร์มการยืนยันการชำระเงิน
ส่งตอบกลับถึง ฝ่ายการมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย ทางโทรสาร หมายเลข 02 216 9499 หรือ อีเมลล์ Standard@thaihotels.org
ภายในวันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2556 พร้อมทั้งโปรดนำรางวัลมาเพื่อจับฉลาก จำนวน 1 ชิ้น/ทีม
โปรดติดต่อฝ่ายการมูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย โทร หมายเลข 02 216 9496 ต่อ 161–162 หรือ อีเมลล์ Standard@thaihotels.org

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
*************ATTA***************
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 10th floor,Wallstreet Tower,Surawong Roard.,
Bangrak,Bangkok. THAILAND 10500
Tel: 66 2 237 6046 – 8
Fax: 66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
www.atta.or.th
Facebook: ATTA Thailand

 

Reference From : –
Reference Website : –
จดหมายตอบรับ555555.doc (38400 kb)

Comments

comments