(05 พ.ย. 2556) การจอดรถรับนักท่องเที่ยวหน้าอาคารผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (05 พ.ย. 2556) การจอดรถรับนักท่องเที่ยวหน้าอาคารผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ

(05 พ.ย. 2556) การจอดรถรับนักท่องเที่ยวหน้าอาคารผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ

 

การจอดรถรับนักท่องเที่ยวหน้าอาคารผู้โดยสาร สนามบินสุวรรณภูมิ
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯ

สืบเนื่องจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้ประชุมเตรียมความพร้อม
ในการให้บริการรับนักท่องเที่ยวในช่วง HIGHT SEASON นั้น ท่าอากาศยานฯ ได้ขอความร่วมมือในการจอดรถรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวของสมาชิกสมาคม ฯ บริเวณ ชั้น 1 ประตู 4 – 8 ดังนี้
1. รถบัส ห้ามนำรถมาจอดรอบริเวณ ตอม่อ (ทางเดินรถด้านขวา) หากไม่มีที่ว่าง เนื่องจากทำให้รถบัส

ไม่สะดวกในการเข้า และออก รวมทั้งกีดขวางทางเดินรถ ขอความร่วมมือในการจอดรถ บริเวณที่ทางสมาคมฯ จัดไว้เพื่อบริการ หากบริเวณตอม่อ (ทางเดินรถด้านขวา) ไม่มีรถบัสจอดในบริเวณนั้น จึงจะสามารถเคลื่อนย้ายรถบัสของท่านสมาชิกฯ ไปจอดบริเวณดังกล่าวได้

2. รถยนต์ และ รถตู้ ทางสมาคมฯ ได้จัดพื้นที่ บริเวณ ตอม่อ ระหว่างประตูที่ 4 – 6 (ด้านขวา) และจอดรับผู้โดยสารบริเวณแนวตอม่อ ประตูที่ 6 – 8

3. ในกรณี บริเวณที่ทางสมาคมฯ จัดให้จอดรถ (บริเวณตอม่อ ที่จัดให้บริการ) ทางสมาคมฯ จะประสานงานให้กับทางหัวหน้าเวร ฝ่ายการท่าฯ ขออนุญาต สามารถจอดรถในบริเวณเส้นทางเดินรถ (แนวขนานตอม่อ) ชั่วคราว และพนักงานขับรถของท่านสมาชิกฯ จำเป็นต้องอยู่ประจำที่รถ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายรถ

4. โปรดแจ้งพนักงานขับรถ ของท่านสมาชิกสมาคมฯ ให้แสดง บัตร ATTA ไว้บริเวณ หน้ากระจกรถ หรือ

จุดที่ สามารถมองเห็นชัดเจน
5. ในกรณีที่ รถรับส่งของท่านสมาชิกฯ ได้ทำการฝ่าฝืนข้อห้ามที่ได้แจ้งไว้ และ กีดขวางเส้นทางเดินรถ

ฝ่ายจราจรการท่าฯ และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.สุวรรณภูมิ จะดำเนินการ เคลื่อนย้ายรถของท่าน หรือมีการแจ้งใบสั่ง ในทุกกรณีใบสั่งตามแต่กรณีที่ฝ่าฝืน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร)
นายกสมาคม ฯ

 

Reference From : –
Reference Website : –
สนญ._133-56_การจอดรถรับนักท่องเที่ยวหน้าอาคารผู้โดยสาร(1).pdf (228192 kb)

 

 

 

Comments

comments