(08 ส.ค. 2557) Participation in the sales promotion in China | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (08 ส.ค. 2557) Participation in the sales promotion in China

Participation in the sales promotion in China

 
Subject: Participation in the sales promotion in China

Dear  Members,

 

The Association of Thai Travel Agents (ATTA) will organise a road show to China in Beijing and Shanghai during 1-5 September, 2014.  This event will include a Sales Meeting  and Table Top Sales on 2 September, 2014, at the Westin Beijing and on 4 September, 2014, at the Four Seasons Hotel, Shanghai. For these occasions, ATTA has invited 300 tour operator companies as well as 50 members of the media from the aforementioned cities.  The invited tour operators are those that deal with the outbound market.   This is for members who would like to open new markets, or those who specialise in the Chinese market to have an opportunity in conducting business.

 

The cost of the road show is 40,000 Baht/person and for those wanting single accommodation, they must pay an extra 10,000 Baht.  This event will accept 100 companies (1 person/company).  Interested members kindly complete the acceptance form, pay the fee in full, as well as provide a copy of your passport (this is on a first serve first come basis) within 15 August, 2014.

 

This is for members’ information and consideration.

 

Sincerely,

 Mr.Sisdivachr Cheewarattanaporn

President

 

Encl.:      1. Itinerary

                2. Acceptance Form

               

Remark: Contact person: Khun To / TEl.: 0-2237-6046-8 Ext. 12.

*************************************************

เรื่อง                       ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายที่ประเทศจีน ณ เมืองปักกิ่ง และ เมืองเซี่ยงไฮ้

เรียน                       ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1.  กำหนดการเดินทาง

2.       ใบสมัครเข้าร่วมเดินทาง

 

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA) กำหนดจัดกิจกรรม Road Show ประเทศจีน ณ กรุงปักกิ่ง และ เซี่ยงไฮ้  ระหว่างวันที่ 1 – 5  กันยายน  2557  ตามแผนงานได้มีกำหนดการจัด Sales Meeting  & Table Top Sale   ในวันที่ 2  กันยายน ณ โรงแรม เวสทิน  ปักกิ่ง และ วันที่ 4 กันยายน ณ โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์ เซี่ยงไฮ้ ในครั้งนี้ทางสมาคมได้เชิญผู้ประกอบการจาก ปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ เมืองละ 300 บริษัท พร้อมสื่อมวลชนอีกเมืองละ 50 ท่าน ทางคณะกรรมการได้เชิญผู้ประกอบการที่ทำตลาด OUT BOUND ทั้งหมดเพื่อให้สมาชิกที่มีความต้องการที่จะเปิดตลาดใหม่หรือสมาชิกที่เชี่ยวชาญตลาดจีนได้มีโอกาสในการทำธุรกิจได้พร้อมเพรียงกัน

 

การเดินทางครั้งนี้มีค่าใช้จ่ายท่านละ 40,000 บาท  พักเดี่ยวเพิ่ม 10,000 บาท รับจำนวน 100 บริษัท  บริษัทละ 1 ท่าน หากสมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับ จ่ายค่าเดินทางเต็มจำนวน พร้อมสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ท่านใดจ่ายเงินก่อนมีสิทธิ์ก่อน) ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557

               

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                               

  ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                                               

นายศิษฎิวัชร   ชีวรัตนพร

 นายกสมาคมฯ

 

* หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณธนิตย์  แสวงพรรค  โทร 0-2237-6046-8  ต่อ 12

 

————————ATTA—————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 10th floor,Wallstreet Tower,Surawong Road.,
Bangrak,Bangkok. THAILAND 10500
Tel: 66 2 237 6046 – 8
Fax: 66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
www.atta.or.th
Facebook:  ATTA Thailand

 

 

Reference From :
Reference Website :

 

 จดหมายเชิญ_Road_Show_เมืองจีน_ปักกิ่ง_เซี่ยงไฮ้_-_2557.doc (94208 kb)
 จดหมายเชิญ_โร้ดโชว์_เมืองจีน__ปักกิ่ง_เซี่ยงไฮ้__-_2557-_English.doc (97792 kb)

 

 

 

Comments

comments