(09 ต.ค. 2556) ขอเรียนเชิญสามัญ ที่ทำตลาดทัวร์จีน เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กฎหมายท่องเที่ยวใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (09 ต.ค. 2556) ขอเรียนเชิญสามัญ ที่ทำตลาดทัวร์จีน เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กฎหมายท่องเที่ยวใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน”

(09 ต.ค. 2556) ขอเรียนเชิญสามัญ ที่ทำตลาดทัวร์จีน เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “กฎหมายท่องเที่ยวใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน”
เรียน ท่านสมาชิกสามัญ ผู้ประกอบการตลาดจีน

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย – ใบตอบรับ

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง กฎหมายท่องเที่ยวใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน แก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวและบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้ และเตรียมความพร้อมในการวางแนวทางการประกอบกิจการนำเที่ยว ให้สอดรับกับกฎหมายฉบับใหม่ของจีน ซึ่งททท.จะเชิญที่ปรึกษาด้านกฎหมายจีน ตัวแทนบริษัทนำเที่ยวรายใหญ่จาก ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ คุนหมิง เฉิงตู และกวางโจ พร้อมเชิญผู้แทนจาก China National Tourism Administration (CNTA) ผู้แทนจาก China Association of Travel Services (CATS) มาร่วมบรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในโอกาสนี้สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสามัญที่ทำตลาดจีนเข้าร่วมสัมมนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 14.00–17.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยง1-2 ชั้น1 โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ

 

สมาชิกท่านใดสนใจกรุณาส่งใบตอบรับได้ที่ โทรสาร 0-2237-6045 ภายในวันที่ 11 ตุลาคม 2556. ที่นั่งมีจำนวนจำกัด 50 ท่านเท่านั้น ท่านใดส่งใบตอบรับก่อนมีสิทธิ์ก่อน

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ
**** ส่งทางอีเมล****
นาย ศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร
นายกสมาคมฯ

Reference From : –
Reference Website : –
เชิญสัมมนาตลาดจีน_-_พ_16_ต.ค._56.doc (111104 kb)

Comments

comments