(09 ต.ค. 2557) ประกาศวัดพระเชตุพน เรื่องการปรับอัตราธรรมเนียมค่าเข้าชม | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (09 ต.ค. 2557) ประกาศวัดพระเชตุพน เรื่องการปรับอัตราธรรมเนียมค่าเข้าชม

ประกาศวัดพระเชตุพน เรื่องการปรับอัตราธรรมเนียมค่าเข้าชม

 
ประกาศวัดพระเชตุพน
เรื่อง การปรับอัตราธรรมเนียมค่าเข้าชม
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จาก 100 บาท ปรับขึ้นเป็น 200 บาท
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบ
คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน

 
Reference From :    –
Reference Website :    –

 

 20140818081324.jpg (143071 kb)

 

 

 

Comments

comments