(11 ต.ค. 2556) แจ้ง เลื่อนการสัมมนาเรื่อง กฏหมายท่องเที่ยวจีนฉบับใหม่ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในวีนที่ 16 ตุลาคม 2556 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (11 ต.ค. 2556) แจ้ง เลื่อนการสัมมนาเรื่อง กฏหมายท่องเที่ยวจีนฉบับใหม่ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในวีนที่ 16 ตุลาคม 2556

(11 ต.ค. 2556) แจ้ง เลื่อนการสัมมนาเรื่อง กฏหมายท่องเที่ยวจีนฉบับใหม่ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในวีนที่ 16 ตุลาคม 2556

แจ้ง เลื่อนการสัมมนาเรื่อง กฏหมายท่องเที่ยวจีนฉบับใหม่ ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในวีนที่ 16 ตุลาคม 2556
เรียน ท่านสมาชิก

อ้างถึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้กำหนดจะจัดสัมมนาเรื่องกฎหมายท่องเที่ยวฉบับใหม่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันที่ 16 ตุลาคม 2556 ตามที่ได้แจ้งท่านสมาชิกทราบแล้วนั้น

บัดนี้ ทาง ททท. ได้แจ้งขอเลื่อนการสัมมนาออกไป เนื่องจาก วิทยากรจากสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ขอเลื่อนการเดินทางมาร่วมการสัมมนาดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อให้มีความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร
นายกสมาคมฯ

*************ATTA***************
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 10th floor,Wallstreet Tower,Surawong Roard.,
Bangrak,Bangkok. THAILAND 10500
Tel: 66 2 237 6046 – 8
Fax: 66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
www.atta.or.th
Facebook: ATTA Thailand
Reference From : –
Reference Website : –
20131011121322495.pdf (46701 kb)

Comments

comments