ข่าวประชาสัมพันธ์ กรุงไทยออกสินเชื่อหนุน SMEs สนองนโยบายรัฐบาลกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ข่าวประชาสัมพันธ์ กรุงไทยออกสินเชื่อหนุน SMEs สนองนโยบายรัฐบาลกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน ท่านสมาชิก

กรุงไทยออกสินเชื่อหนุน SMEs

ธนาคารกรุงไทย ออกสินเชื่อท่องเที่ยวหนุนผู้ประกอบการ SMEs สนองนโยบายรัฐบาลกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นตัวนำเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาล โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวในไทยสูงถึง 35 ล้านคนต่อปี

แต่สถานการณ์ท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นภายในประเทศยังคงกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ ธนาคารกรุงไทยจึงร่วมกันจับมือหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่ เอสเอ็มอีดีแบงก์ และสมาพันธ์เพื่อธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศ จัดงานกรุงไทยชวนเที่ยวไทยขึ้นมาสนองนโยบายของภาครัฐ โดยมีจุดประสงค์หลักเป็นการกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่น

นายปฎิเวช สันตะวานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารได้สนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อที่จะส่งเสริมความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยต้องการให้เกิดการกระจายรายได้จากเมืองหลักสู่เมืองรอง

นอกจากนี้ ทางธนาคารยังได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการ SMEs ด้านการท่องเที่ยว ด้วยการออกสินเชื่อกรุงไทยเพื่อธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง วงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนวงเงินในการขยายธุรกิจ และหมุนเวียนกิจการให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมและที่พัก ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจร้านขายสินค้าที่ระลึก OTOP ธุรกิจจำหน่ายตั๋ว นำเที่ยว และธุรกิจรับจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวในประเทศเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

จุดเด่นของสินเชื่อกรุงไทยเพื่อการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง คือ มีวงเงินสูงสุด 3 เท่า ของหลักประกัน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 4% ต่อปี และผ่อนได้นาน 12 ปี โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานธุรกิจและสาขาของธนาคารทั่วประเทศ หรือกรอกข้อมูลขอสินเชื่อที่เว็บไซต์ https://sme.ktb.co.th

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments