กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ดาวน์โหลด เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประเทศไทย 

คลิก https://drive.google.com/file/d/12spWAuSUvhhzJvfDRoo54mWqglG4bLzX/view?usp=sharing

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

กรมการท่องเที่ยว ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้ และมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกของประเทศไทย ให้แก่นักท่องเที่ยวหรือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments