กรมการท่องเที่ยว ประกาศ กฎกระทรวง ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > กรมการท่องเที่ยว ประกาศ กฎกระทรวง ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร   ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2561

https://drive.google.com/drive/folders/1ZIr_nKcalnoXA8ntSkXvPZ8sOHH2c6iV?usp=sharing

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

กรมการท่องเที่ยว ประกาศ กฎกระทรวง ระเบียบคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 2561

การอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๑

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments