มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการอาสาสมัครการเป็นเจ้าบ้านที่ดี | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการอาสาสมัครการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

มหาวิทยาลัยบูรพา จัด โครงการอาสาสมัครการเป็นเจ้าบ้านที่ดี (13 ต.ค. 2557)

 

ด้วยฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการอาสาสมัครการเป็นเจ้าบ้านที่ดี  โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในระยะฟื้นฟูความเชื่อมั่นภายหลังวิกฤติการณ์ทางการเมือง และเพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการนักท่องเที่ยวในระยะยาว สำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมอาสาสมัครการเป็นเจ้าบ้านที่ดีขึ้น
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสามารถเข้าติดตามโครงการได้ที่www.dsed.in.th/?page=T3&language=th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

Reference From :
Reference Website :

 

โครงการอาสาสมัครการเป็นเจ้าบ้านที่ดี.jpg (617228 kb)
 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร.jpg (433388 kb)

 

 

 

 

Comments

comments