เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ“อยู่รอดและเติบโตในยุค Digital Disruption” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ“อยู่รอดและเติบโตในยุค Digital Disruption”

ดาวน์โหลดเอกสาร  1. อยู่รอดและเติบโตในยุค Digital Disruption

เรียน    ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. Link Landing Page http://bit.ly/2DWLsMT

2. แผนที่สถานที่สัมมนา

 

ด้วยสถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจและเสริมสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ร่วมกับ SME Trainingได้เล็งเห็น ถึงการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก (Digital Disruption) ได้เข้ามามีบทบาท สำคัญอย่าง มากในทุกภาคส่วน และได้ส่งผลกระทบทั้งทางระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจการค้าต่างๆ และการศึกษาทุกระดับชั้น

สมาคมฯ จึงขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานสัมมนาในหัวข้อ “อยู่รอดและเติบโตในยุค Digital Disruption” ให้แก่สมาชิกสมาคมฯ ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( KU.C )  อาคาร วิทยบริการ ชั้น 6 ห้อง 604 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เวลา 13.00 – 17.00 น. เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น. โดยงานสัมมนาใช้เวลา 4 ชั่วโมง พร้อมทั้งสาธิต Software  และหลักสูตรเรียนการทำ การตลาดออนไลน์แบบ Organic Reach

 

ทั้งนี้ได้แนบลิ้ง ในการลงทะเบียนเข้าร่วมงานตามลิ้งค์ด้านล่าง

คลิก http://bit.ly/2DWLsMT

 

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อ คุณณิชา Tel. 094-691-8630

E-mail: nicha.ideame@gmail.com

 

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

Comments

comments