ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH














ATTA > Atta News > ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คลิกดูเอกสาร http://103.80.100.90/DOT-TBL/Page/th/Manual.pdf

เรียน ท่านสมาชิก

ข่าวประชาสัมพันธ์ การยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์

ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สั่งการให้กรมการท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกการบริการภาครัฐให้มีความรวดเร็ว เป็นไปตามนโยบาย Thailand 4.0 ด้านการให้บริการขอรับและจดทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

คลิกดูเอกสาร กรมการท่องเที่ยว เห็นว่าเพื่อเป็นการสนองนโยบาย Thailand 4.0 จึงได้เปิดช่องทางการยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์ทาง www.dot.go.th 

จึงขอประชาสัมพันธ์วิธีการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวออนไลน์มายังท่านสมาชิกฯทราบ ดังรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046  8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

Comments

comments