(14 ส.ค. 2557) ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขาย HOTEL MEET LOCAL AGENT WORLDWIDE MARKET | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (14 ส.ค. 2557) ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขาย HOTEL MEET LOCAL AGENT WORLDWIDE MARKET

ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขาย HOTEL MEET LOCAL AGENT WORLDWIDE MARKET

 
เรื่อง       ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขาย HOTEL MEET LOCAL AGENT WORLDWIDE MARKET

เรียน       ท่านสมาชิกประเภทสามัญ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทย ร่วมกันจัดโครงการ Hotel Meet Local Agent Worldwide Market  ขึ้นในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 19.30 น. ณ ห้องริเวอร์ไซด์ 5-6 และบอลรูม 1-2 โรงแรมรอยัล  ออร์คิด  เชอราตัน  ซึ่งจะเปิดรับสมัครสำหรับ Buyer เพียง 50 บริษัท (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สมาชิกท่านใดสนใจ กรุณากรอกใบสมัคร ส่งไปยัง “ฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย” ทางโทรสาร 0-2216-9499  หรือ E-mail : booking@thaihotel.org

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิษฎิวัชร   ชีวรัตนพร)

นายกสมาคมฯ

  ——————————-ATTA——————————————-
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 10th floor,Wallstreet Tower,Surawong Roard.,
Bangrak,Bangkok. THAILAND 10500
Tel: 66 2 237 6046 – 8
Fax: 66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
www.atta.or.th
Facebook:  ATTA Thailand

Reference From :    –
Reference Website :    –

 Buyer-_Worldwide_Market.doc (954368 kb)

 

 

 

Comments

comments