(15 พ.ย. 2556) ขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ 45 ปี และงาน ATTA NEW YEAR DANCE PARTY 2014 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (15 พ.ย. 2556) ขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ 45 ปี และงาน ATTA NEW YEAR DANCE PARTY 2014

(15 พ.ย. 2556) ขอเชิญร่วมงานฉลองครบรอบ 45 ปี และงาน ATTA NEW YEAR DANCE PARTY 2014

 

เรียน ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. กำหนดการ
2. แบบตอบรับ

ด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้กำหนดจัดงานฉลองครบรอบ 45 ปี และงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 17.30 – 23.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ภายในงานกำหนดจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา ขอ เชิญชวนชิมอาหารจากซุ้มอาหารมากมายนานาชนิดจากหลายโรงแรมชั้นนำ ส่วนการแสดง ท่านจะเพลิดเพลินกับวงพีช และนักร้องชั้นนำ ติ๊ก ชีโร่ สนุกสนานกับการจับสลากของรางวัลมากมาย เช่น มอเตอร์ไซด์ HONDA ZOOMER X , SAMSUNG GALAXY NOTE 3 , SAMSUNG GALAXY S4 เป็นต้น

ท่านสมาชิกสามารถจองที่นั่งล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 29 พฤศจิกายน 2556 โดยขอให้ท่านส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร 0-2237-6045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th ซึ่งทุกท่านมีสิทธิเข้าร่วมงาน ฟรี! 1 ท่าน ต่อ 1 บริษัท และส่วนผู้ติดตาม ราคาท่านละ 900 บาท หากท่านมิได้ส่งใบตอบรับตามกำหนดวันดังกล่าว สมาคมฯ ถือว่าท่านสละสิทธิในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานสมาคมฯ คุณธนิตย์ แสวงพรรค โทรศัพท์. 0-2237-6046-8 ต่อ 12 อนึ่ง สมาคมฯใคร่ขอความร่วมมือจากท่านกรุณานำใบตอบรับที่ได้รับการยืนยันจากสมาคมฯ มารับบัตรเข้างานได้ที่สำนักงานใหญ่ สมาคมฯ ถนนสุรวงศ์ บางรัก กรุงเทพฯ
ท้ายนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ดลบันดาลให้ท่านสมาชิกทุกท่าน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสมหวังในทุกประการ กิจการเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและมั่งคั่งตลอดไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร
นายกสมาคมฯ

 

 

Reference From : –
Reference Website : –

 
งานปีใหม่_และ__สมาคมครบรอบ_45_ปี_-_อ.17_ธ.ค._56.pdf (233651 kb)

 

 

 

 

Comments

comments