(15 ส.ค. 2557) ขอเชิญประชุมสัมมนา “โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (15 ส.ค. 2557) ขอเชิญประชุมสัมมนา “โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเ

ขอเชิญประชุมสัมมนา “โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

 


เรื่อง                      ขอเชิญประชุมสัมมนา “โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

เรียน                      ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย        -กำหนดการประชุม

-ใบตอบรับ

 

ด้วยกรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการ “โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิจัยกฎหมาย กฎระเบียบเกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทย และกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงอาเซียน +6 (จีน, เกาหลี, ญี่ปุ่น, อินเดีย, ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์) ซึ่งจะนำไปใช้ในการพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทย

ในการนี้ สมาคมฯจึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนากฎหมายฉบับนี้ และร่วมแสดงความคิดเห็น ในวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องกษัตริย์ศึกบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ สมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ทางโทรสาร 02-237604502-2376045 หรือ E-mail : info@www.atta.or.th ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2557

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายศิษฎิวัชร    ชีวรัตนพร
นายกสมาคมฯ

 

——————————-ATTA——————————————-
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 10th floor,Wallstreet Tower,Surawong Roard.,
Bangrak,Bangkok. THAILAND 10500
Tel: 66 2 237 6046 – 8
Fax: 66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
www.atta.or.th
Facebook:  ATTA Thailand

 

Reference From :    –
Reference Website : –

 

 สนญ_143_2557_เชิญประชุมสัมมนา_“โครงการศึกษาและพัฒนากฎหมายด้านมาตรฐานการท่องเที่ยว.docx (79474 kb)

 

 

Comments

comments