(16 ก.ค. 2557) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 1 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (16 ก.ค. 2557) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 1

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าอบรมมัคคุเทศก์ รุ่นที่ 1 ระหว่าง 3 ตุลาคม 2557 – 16 มกราคม 2558  ปิดรับสมัครวันที่ 22 กันยายน 2557

 

Reference From :    –
Reference Website :    –

 

 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ_มัคคุเทศก์.pdf (466266 kb)
 อบรมมัคคุเทศก์(pr).pdf (493671 kb)

 

 

 

 

 

Comments

comments