17 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการ ATTA เข้าพบคุณทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง อธิบดีกรมการท่องเที่ยวคนใหม่ ณ กรมการท่องเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > 17 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการ ATTA เข้าพบคุณทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง อธิบดีกรมการท่องเที่ยวคนใหม่ ณ กรมการท่องเที่ยว

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 ในเวลา 10.00 น. คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าพบคุณทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง อธิบดีกรมการท่องเที่ยวคนใหม่ ณ กรมการท่องเที่ยว สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน

Comments

comments