(18 ธ.ค. 2556) ประชาสัมพันธ์ Web Link แบบสำรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันของมัคคุเทศก์ฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (18 ธ.ค. 2556) ประชาสัมพันธ์ Web Link แบบสำรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันของมัคคุเทศก์ฯ

(18 ธ.ค. 2556) ประชาสัมพันธ์ Web Link แบบสำรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันของมัคคุเทศก์ฯ

 

 

ประชาสัมพันธ์ Web Link แบบสอบถามโครงการศึกษาสำรวจข้อมูลสถานะปัจจุบันของมัคคุเทศก์ฯ (http://research.dru.ac.th/qa/)

 
Reference From : –
Reference Website : –

 
657.pdf (209761 kb)

 

 

 

 

Comments

comments