ประกาศการเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวช่วงตรุษจีน  | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประกาศการเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวช่วงตรุษจีน 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ 

ประกาศการเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวช่วงตรุษจีน (ฉบับภาษาจีน)

ประกาศการเตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวช่วงตรุษจีน (ฉบับภาษาไทย)

เรียน       สมาชิกสามัญตลาดจีน

เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนที่กำลังมาถึงในปีนี้ โดยมีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก อาจเป็นเหตุให้เกิดความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยจากการเดินทาง  ดังนั้น ทางสมาคมฯ จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่าน เพิ่มมาตรการในการสอดส่อง ดูแล และแนะนำนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังในการเดินทางเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้  ในช่วงเวลาที่กรุ๊ปทัวร์เข้ามาในประเทศไทย  ขอความกรุณาจากสมาชิกทุกท่านให้ความสำคัญกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

ตามรายละเอียดดังนี้

 

  1. การเดินทางและการใช้รถ : จัดการเรียงลำดับของรถทัวร์ เรือ และยานพาหนะอื่นๆ ให้มีความเหมาะสม ห้ามใช้ยานพาหนะที่หมดอายุการใช้งาน หรือสภาพไม่ดี ทั้งนี้ คนขับรถต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามกฏหมาย ขับขี่อย่างปลอดภัย ง่วงไม่ขับ เมาไม่ขับ เป็นต้น
  2. กำหนดการในการเดินทาง : ให้ความสนใจกับข้อมูลด้านการจราจร  หลีกเลี่ยงช่วงถนนที่มีอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย
  3. อาหารการกิน : เลือกร้านอาหารที่มีใบอนุญาต  และ แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวว่าไม่ดื่มน้ำเย็น ผลไม้ และอาหารทะเลมากเกินไป เพื่อป้องกันการท้องเสียและโรคอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้
  4. สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม : แจ้งเตือนให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังการลื่นล้มในที่เปียก เช่น สระว่ายน้ำ หรือ ห้องน้ำ เป็นต้น และให้ใช้สระว่ายน้ำภายในเวลาที่โรงแรมกำหนด
  5. กิจกรรมทางน้ำ : ห้ามผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ ผู้ที่มีโรคร้ายแรง  ร่วมกิจกรรมทางน้ำ และต้องอธิบายข้อควรระวังและปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมทางน้ำให้แก่นักท่องเที่ยวทราบ
  6. ท่องเที่ยวทางทะเล : ตรวจสอบพยากรณ์อากาศล่วงหน้า ห้ามท่องเที่ยวทางทะเลเมื่อสภาพอากาศเลวร้าย ห้ามใช้บริษัทเดินเรือหรือบริษัทเรือยอชท์ที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย
  7. แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย และเดินทางอย่างปลอดภัยตามรายละเอียดข้างต้น รวมทั้งขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยแก่นักท่องที่ยว ทำงานเป็นทีม วางแผนล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ เพื่อดำเนินการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงตรุษจีนให้เป็นไปอย่างราบรื่น

 

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากทุกท่านมา ณ ที่นี้

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

นายวิชิต ประกอบโกศล

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

 

Comments

comments