22 ก.พ.60 นายเจริญ วังอนานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารการตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > 22 ก.พ.60 นายเจริญ วังอนานนท์ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตรการบริหารการตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560

นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมฯ เป็นวิทยากรร่วมบรรยายหลักสูตรการบริหารการตลาดท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 บทบาทหน้าที่ของภาคส่วนต่างๆในห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย จัดโดย ททท.

22Feb2017_1

22Feb2017_2

22Feb2017_3
In case of violations of the kidney function purchase cipro first the usual doses are given.
22Feb2017_4

22Feb2017_5

22Feb2017_6

 

 

Comments

comments