(25 ต.ค. 2556) ขอเชิญท่านสมาชิก ร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (25 ต.ค. 2556) ขอเชิญท่านสมาชิก ร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556

(25 ต.ค. 2556) ขอเชิญท่านสมาชิก ร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556

ขอเชิญท่านสมาชิก ร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน ตุลาคม 2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556
เรียน ท่านสมาชิกสมาคมฯสิ่งที่แนบมาด้วย 1. ระเบียบวาระการประชุม

2. แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

 

เนื่องด้วยทางสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวได้มีการกำหนดจัดการประชุมสมาชิกประจำเดือนตุลาคม 2556 สมัยที่ 35 ครั้งที่ 7 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 ระหว่างเวลา 09.30 – 13.00 น. ( ลงทะเบียนเวลา 09.30 น. และเชิญ รับประทาน อาหารว่าง) ณ ห้อง กษัตริย์ศึก 2 ชั้น 4 โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพ ฯ ในการประชุมครั้งนี้จะมีการสนทนาทางไกล ผ่านระบบ สไกป์ (Skype) หัวข้อ “สถานการณ์ท่องเที่ยว +3 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น)” เพื่อรายงานให้ท่านสมาชิกทราบถึงข้อมูลสถานการณ์ล่าสุด ซึ่งในปีนี้ทั้งสามประเทศได้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาถึง 5,846,485 คน เป็นส่วนแบ่งการตลาดที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2555 และมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นดังนี้ จีน 93.02% เกาหลี 12.30% ญี่ปุ่น 15.45% ตามลำดับ

สมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน (สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 650 บาท) ท่านสมาชิกฯยืนยันเข้าร่วมประชุมโดยการส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ตามหมายเลขโทรสาร 02-237-6045 จะเป็นพระคุณยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร
นายกสมาคมฯ
———————————————————- ATTA————————————————–
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
Tel.: (+662) 237 6046-8, 632 7400-2
Fax: (+662) 237 6045
E-mail: info@www.atta.or.th
Website: www.atta.or.th
Address:
33/42-43 Wall Street Tower Office Condominium,
10th Fl., Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak,
Bangkok 10500 THAILAND
Thailand
Reference From : –
Reference Website : –

ขอเชิญประชุมสมาชิก__ต._ค.__2556.doc (196096 kb)
ระเบียบวาระการประชุม_เดือน_ตุลาคม__2556.doc (211968 kb)
แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมประจำเดือนตุลาคม_2556..doc (51200 kb)

Comments

comments