(25 ต.ค. 2556) ขอความร่วมมือท่านสมาชิก โปรดแจ้งมัคคุเทศก์ โปรดแต่งกายสีสุภาพไว้ทุกข์ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ แด | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (25 ต.ค. 2556) ขอความร่วมมือท่านสมาชิก โปรดแจ้งมัคคุเทศก์ โปรดแต่งกายสีสุภาพไว้ทุกข์ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ แด

(25 ต.ค. 2556) ขอความร่วมมือท่านสมาชิก โปรดแจ้งมัคคุเทศก์ โปรดแต่งกายสีสุภาพไว้ทุกข์ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ แด

เรียน ท่านสมาชิก

สมาคมฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านสมาชิก โปรดแจ้งมัคคุเทศก์ ในสังกัดของท่าน ที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้าชมพระบรมมหาราชวังและเขตพระราชฐานต่างๆ โปรดแต่งกายสีสุภาพไว้ทุกข์ เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติ และประชาสัมพันธ์ยังนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โปรดแต่งกายสีสุภาพ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อราชประเพณีไทย ในช่วงเวลาไว้ทุกข์ แด่ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม – วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556

ขอขอบคุณในความร่วมมือเป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ขอแสดงความนับถือ

 

นายศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร
นายกสมาคมฯ

Reference From : –
Reference Website : –
20131025173817356.pdf (100702 kb)

Comments

comments