27 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในครั้งนี้ได้มีวาระพิเศษคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 38 ประจำปี 2562 – 2563 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > 27 กุมภาพันธ์ 2562 ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในครั้งนี้ได้มีวาระพิเศษคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 38 ประจำปี 2562 – 2563

27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องเมย์แฟร์ แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลี่ย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพ ATTA จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ในครั้งนี้ได้มีวาระพิเศษคือ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 38 ประจำปี 2562 – 2563 ซึ่งมีทีมของคุณวิชิต ประกอบโกศล เข้ารับสมัครแค่ทีมเดียว เป็นสมัยที่สองของตัวคุณวิชิตเอง ในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉัณท์ เลือกทีมคุณคุณวิชิต ประกอบโกศล เป็นนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เป็นสมัยที่สองของตัวคุณวิชิตเอง

Comments

comments