(27 ส.ค. 2557) รายงานการประชุมสมาชิกสัญจร สมัยที่ 35 ครั้งที่ 1/2557 วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 08 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (27 ส.ค. 2557) รายงานการประชุมสมาชิกสัญจร สมัยที่ 35 ครั้งที่ 1/2557 วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 08

รายงานการประชุมสมาชิกสัญจร สมัยที่ 35 ครั้งที่ 1/2557 วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 08

 

รายงานการประชุมสมาชิกสัญจร

สมัยที่ 35  ครั้งที่  1/2557

วันอาทิตย์ที่  3  สิงหาคม  พ.ศ.2557 เวลา  08.30 – 10.00 น.

ณ  ห้องอำเภอเมือง โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์

 

Reference From :    –
Reference Website :    –

 รายงานประชุมสัญจร_ก.ค._57_-_1-3_ส.ค._บุรีรัมย์(1).doc (150528 kb)

 

 

Comments

comments