(29 ก.ค. 2557) การให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (29 ก.ค. 2557) การให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

การให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

ที่ สนญ. 133/2557

เรื่อง  การให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

เรียน  ท่านสมาชิก

ด้วย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวได้รับอนุญาตจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ให้เข้าประกอบการรับนักท่องเที่ยวของสมาชิกสมาคม ฯ ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง  โดยฝ่ายปฏิบัติการของสมาคม ฯ มีสำนักงานและเคาน์เตอร์บริการสมาชิกอยู่บริเวณชั้น 1 ด้านทิศเหนือของอาคารผู้โดยสาร (ใกล้กับบริเวณช่องทางออกไปยังลานจอดรถรับนักท่องเที่ยวอาคารส่วน กลาง)  สำหรับลานจอดรถรอเรียกรับเข้าอยู่ที่ถนนจันทรุเบกษา ด้านทิศเหนือของท่าอากาศยาน  ตัวแทนบริษัทสมาชิกที่มารับนักท่องเที่ยวกรุณา แจ้งเอกสารการขอรับนักท่องเที่ยวที่เคาน์เตอร์บริการ โดยสามารถยืนยกป้ายชื่อนักท่องเที่ยวในบริเวณที่กำหนดไว้ รถยนต์ที่มารับขอให้นำไปจอดรอที่ลานจอดรถของสมาคม ฯ  พนักงานสมาคม ฯ จะอำนวยความสะดวกในการรับนักท่องเที่ยวและเรียกรถเข้ามารับในท่า อากาศยาน  สมาคม ฯ เริ่มการบริการในวันศุกร์ที่ 1  สิงหาคม  2557 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานฝ่ายปฏิบัติการ 092-2255561 ,

092-2255562   เคาน์เตอร์ บริการ  092-2255560 และลานจอดรถ  092-2255563-64  ค่าบริการรับนักท่องเที่ยวคนละ  15  บาท เช่นเดียวกับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สมาคม ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความไว้วางใจจากท่านสมาชิกในการให้บริการแก่ นักท่องเที่ยวและตัวแทนบริษัทสมาชิกด้วยดีเช่นเคย

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

นายศิษฎิวัชร  ชีวรัตนพร

นายกสมาคม ฯ

 

 

Reference From :-

Reference Website :

 9982.jpg (124880 kb)
 9983.jpg (142485 kb)
 9984.jpg (53579 kb)
 9985.jpg (135122 kb)
 9986.jpg (141152 kb)
 9987.jpg (97904 kb)
 9988.jpg (151824 kb)
 เรื่อง__การให้บริการที่ท่าอากาศยานดอนเมือง.pdf (78569 kb)
 แผนที่ลานจอดท่าอากาศยานดอนเมือง.jpg (288765 kb)

 

 

 

 

Comments

comments