(29 ต.ค. 2556) ATTA will conduct the meeting on Thursday, 31 October 2013 at The Twin Towers Hotel | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > (29 ต.ค. 2556) ATTA will conduct the meeting on Thursday, 31 October 2013 at The Twin Towers Hotel

(29 ต.ค. 2556) ATTA will conduct the meeting on Thursday, 31 October 2013 at The Twin Towers Hotel

 

To all members,

The Association of Thai Travel Agents (ATTA) will conduct the meeting for the month of October 2013 on Thursday, 31 October, 2013, in the Kasatsuk Room 2, 4th Floor, Twin Towers Hotel, Rong Mueang Road, Bangkok, from 09.30 hrs to 13.00 hrs (registration as from 09.30 hrs). This meeting will also have a discussion of the “Situation of the +3 Tourism Markets (China, South Korea, Japan) live via Skype by the Tourism Authority of Thailand’s Beijing, Seoul, and Tokyo Offices for members to receive the most up-to-date information. This year, these 3 countries have had a total of 5,846,485 tourist arrivals that have had a high market share when compared to 2012, as well as have had an increased growth as follows: China 93.02% , South Korea 12.30% , and Japan 15.45%.

ATTA would like to invite all members to attend the meeting on the aforementioned date, time and venue. Following the meeting, we would like to invite you to a luncheon (members have the right to attend the meeting and luncheon free; accompanying persons pay 650 Baht/person).

 

For members who confirm their attendance, kindly return the Acceptance Form to the ATTA Head Office by fax 02-237-6045.

 

Sincerely,

 

**** Send by Email ****

 

Mr.Sisdivachr Cheewarattanaporn
President

*************ATTA***************
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 10th floor,Wallstreet Tower,Surawong Road.,
Bangrak,Bangkok. THAILAND 10500
Tel: 66 2 237 6046 – 8
Fax: 66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th
www.atta.or.th
Facebook: ATTA Thailand
Reference From : –
Reference Website : –

invite_letter_on_October_2013.doc (220672 kb)
ขอเชิญประชุมสมาชิก__ต._ค.__2556.doc (193536 kb)
ระเบียบวาระการประชุม_เดือน_ตุลาคม__2556.doc (209408 kb)
รายงานประชุมสมาชิก_ก_ย___2556.doc (210944 kb)

Comments

comments