5 มิถุนายน 2561 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม Trade Meet ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > 5 มิถุนายน 2561 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม Trade Meet ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม Trade Meet ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ณ ห้องมักกะสัน 1-3 ชั้น 7 โรงแรม เมอร์เคียว มักกะสัน

Comments

comments