ด่วน! ขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของท่าอากาศยานในการรับ-ส่ง ผู้โดยสาร | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ด่วน! ขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของท่าอากาศยานในการรับ-ส่ง ผู้โดยสาร

เรื่อง       ขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของท่าอากาศยานในการรับ-ส่ง ผู้โดยสาร

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

 

ด้วยบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้จัดระเบียบการรับ – ส่ง ผู้โดยสาร และขอให้สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) แจ้งให้สมาชิกทราบ โดยขอให้ตัวแทนบริษัทสมาชิกฯที่มาแจ้งรับผู้โดยสารที่เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านบริการของสมาคมฯ ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ทอท. ในการรับผู้โดยสาร จะต้องแลกบัตรเข้าพื้นที่หวงห้าม บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ชั้น 2 ประตู3 – 10 และยืนยกป้ายชื่อในบริเวณที่จัดไว้ให้  ไม่นั่งหรือยืนกีดขวางทางเข้า – ออก ของผู้โดยสาร และ รถที่เข้ามารับกำหนดให้จอดที่ชั้น 1 ประตู 4 – 10 เท่านั้น

 

สมาคมฯ จึงขอความร่วมมือมายังท่านสมาชิกฯ โปรดแจ้งพนักงานที่มารับผู้โดยสาร ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ทอท. โดยเคร่งครัด  มิฉะนั้น ทอท .จะพิจารณางดการแลกบัตรเข้าพื้นที่หวงห้ามกับตัวแทนบริษัทของท่าน
Is mainly order lasix eliminated via the kidneys (80-90%).
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

นายเจริญ   วังอนานนท์

นายกสมาคมฯ

—————————————————–

เอกสารที่แนบมาด้วย

1.046_ขอให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของท่าอากาศยานในการรับ-ส่ง ผู้โดยสาร.pdf

Comments

comments