ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การใช้แบบเอกสาร แบบ ตม.6 สำหรับคนต่างด้าว (เพิ่มเติม) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การใช้แบบเอกสาร แบบ ตม.6 สำหรับคนต่างด้าว (เพิ่มเติม)

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรียน   ท่านสมาชิกสมาคมฯ

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์การใช้แบบเอกสาร แบบ ตม.6 สำหรับคนต่างด้าวซึ่งจะต้องยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในการเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร โดยแบบ ตม.6 รูปแบบใหม่ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป และแบบ ตม.รูปแบบเดิม ยังคงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ATTA_page_1

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกดาวน์โหลด https://www.immigration.go.th/read?content_id=59c0dc8b7462a224a5286a86
Buy now buy zoloft online canada internet.
ด้วยความปรารถนาดีจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

*****************************************

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments