แนะนำเส้นทางการใช้บริการเดินรถ สำหรับประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > แนะนำเส้นทางการใช้บริการเดินรถ สำหรับประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลที่ 9

ประชาสัมพันธ์

เรียน ท่านสมาชิก

เรื่อง แนะนำเส้นทางการใช้บริการเดินรถไฟฟ้า เดินทางด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ สำหรับประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์
ประชาสัมพันธ์แนะนำเส้นทางการใช้บริการเดินรถไฟฟ้า เดินทางด้วยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์

เชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ สำหรับประชาชนที่เดินทางไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ท่านสามารถดูรายละเอียดเส้นทางได้ตามเอกสารแนบดังนี้

ดาวน์โหลด 1. เส้นทางจากรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 
ดาวน์โหลด 2. แนะนำจุดวางดอกไม้จันทน์
ดาวน์โหลด 3. โดยสารฟรี 25 – 27 ตุลาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
——————————ATTA——————————
Association of Thai Travel Agents (ATTA)
33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,
Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.
Tel: +66 2 237 6046 – 8
Fax: +66 2 237 6045
Email: info@www.atta.or.th

Comments

comments