กระทรวงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการอันเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > กระทรวงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการอันเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดช

ประชาสัมพันธ์

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

กระทรวงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการอันเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิพลอดุลยเดชให้ประชาชนแลนักท่องเที่ยวทั่วไป ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เข้าชมและภ่ายภาพเป็นที่ระลึกตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 นี้ ทางศูนย์อำนวยการร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว (ศอร.ทท) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ขอแจ้งให้สมาชิกทราบเพิ่มเติม ดังนี้

หลังจากผ่านจุดการคัดกรอง ณ กระทรวงกลาโหม และนำนักท่องเที่ยวกรุ๊ปทัวร์เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วเสร็จแล้ว สามารถพานักท่องเที่ยวเดินทางมายังจุดต้อนรับ ณ ศูนย์ ศอร.ทท ที่ตั้งอยู่ตรงข้าม รูปปั้นพระแม่ธรณีบีบมวยผม เพื่อแจ้งความประสงค์ในการเข้าพื้นที่จัดนิทรรศการด้านในซึ่งอยู่ด้านหน้าบริเวณพื้นที่จัดนิทรรศการ โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกให้กรุ๊ปทัวร์แต่ละคณะเข้าพื้นที่ได้เป็นเวลารอบละ 10 นาที หรือหากมีเวลาเข้าชมทั้งหมดทั่วบริเวณที่อนุญาตให้เข้าชมจะใช้เวลาประมาณ รอบละ 45 นาที
In patients acquire motilium with severe renal failure.
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการร่วมดูแลและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว (ศอร.ทท) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โทร. 0-2356-0711 , 0-2283-1556

ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โทร. 0-2356-0656 , 0-2356-0718

สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155

กรมการท่องเที่ยว โทร. 02-401-1111

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โทร. 1672

Comments

comments