ประชาสัมพันธ์ : กรมการท่องเที่ยว จัดการอบรม | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > ประชาสัมพันธ์ : กรมการท่องเที่ยว จัดการอบรม

เรียน     ท่านสมาชิก

เอกสารดาว์นโหลด : 1. ประกาศอบรม NT-NA 2564

2.กำหนดการอบรม NT-NA 2564

3.Fact sheet for NTNA Training

ด้วยกรมการท่องเที่ยวจัดการอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานอาเซียน ในหลักสูตรดังนี้

 

1.การอบรมหลักสูตรผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer) 6 แผนก ระยะเวลาอบรม 7 วัน ระหว่างวันที่ 17 – 23 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมดุสิตดีทู จังหวัดเชียงใหม่

2.การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor) 6 แผนก ระยะเวลาการอบรม 5 วัน ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมดุสิตดีทู จังหวัดเชียงใหม่

 

*เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนสมัครผ่านระบบฐานข้อมูลทะเบียนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวที่เว็บไซต์ www.thailandtourismprofessional.org  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว กองพัฒนามาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เบอร์โทร.02-141-3197 หรืออีเมล tpd_dot@tourism.go.th

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@atta.or.th   Website : http://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Line Official : @attathailand

 

Comments

comments