เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษงานประชุมสมาชิกเดือนพฤศจิกายน 2562 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษงานประชุมสมาชิกเดือนพฤศจิกายน 2562

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

ได้จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สมัยที่ 38 ครั้งที่ 10 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2562

ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย ชมภูน้อย  ผู้อำนวยการภูมิภาค  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ  “แผนตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563” 

เอกสารดาว์นโหลด :

  1. หัวข้อ “แผนตลาดการท่องเที่ยวภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563”

Comments

comments