เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน  พฤศจิกายน สมัยที่  38  ครั้งที่  9

วันพฤหัสบดีที่  28 พฤศจิกายน  2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.

ณ ห้องmsc โรงแรม แม่น้ำ รามาดา พลาซ่า เจริญกรุง กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก  เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

Comments

comments