ข้างเคียง | รูปแบบ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > ข้างเคียง

Transfer-Man2014(New)

Tourism Knowledge Data


Tourism Knowledge Data

ไฟล์เสียง ดร.สุรินทร์

เอกสารด้านการท่องเที่ยว

(การสัมมนาการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)

(วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555)

 

เอกสารด้านท่องเที่ยว

– คุณชาญชัย ดวงจิตต์

– คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

– คุณพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ

– การตลาดออนไลน์ เพิ่มยอดขายทางการท่องเที่ยว

(โดยคุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์)

(กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโฟจิเนชั่น จำกัด)