เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ครั้งที่ 18 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH


ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Atta News > เอกสารประกอบการประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง ATTA & THA ครั้งที่ 18

การประชุมสมาชิกร่วมระหว่าง  ATTA  & THA   ครั้งที่ 18

วันพุธที่  22  มกราคม  2563  เวลา  10.00 น. – 12.30.

ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์  ถ.พระราม 4  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

 

เอกสารดาว์นโหลด : 1. เอกสารประกอบการประชุม

2. THA 22-01-20
3.Sustainability

Comments

comments