เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“นโยบายการท่องเที่ยว ปี 2563”   | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ATTA ACADEMY

ATTA Academe

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge > เอกสารประกอบการบรรยายพิเศษในหัวข้อ“นโยบายการท่องเที่ยว ปี 2563”  

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม สมัยที่  38  ครั้งที่  5 ในวันพุธที่  24  กรกฎาคม  2562 เวลา 10.00  12.00 น. ณ ห้อง แกรนด์มีรอซ ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ ซอย รามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง โทร.02-136-8700

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณน้ำฝน บุณยะวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).มาบรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบายการท่องเที่ยว ปี 2563  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร : https://drive.google.com/file/d/1l90NtDL-HeV7D9LMchjzR0qxG0bfsUJq/view?usp=sharing

Comments

comments