เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2562 | ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

ACTIVITY OF MONTH
ATTA | สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว > Tourism Knowledge Data > เอกสารประชุมสมาชิกประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน กรกฎาคม สมัยที่  38  ครั้งที่  5 ในวันพุธที่  24  กรกฎาคม  2562 เวลา 10.00  12.00 น. ณ ห้อง แกรนด์มีรอซ ชั้น 3 โรงแรม อัล มีรอซ ซอย รามคำแหง 5 ถนนรามคำแหง โทร.02-136-8700

ในโอกาสนี้ สมาคมฯได้รับเกียรติจาก คุณน้ำฝน บุณยะวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.).มาบรรยายพิเศษในหัวข้อนโยบายการท่องเที่ยว ปี 2563  เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูล และเป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก https://drive.google.com/file/d/17oQ1D-0KcN4HeNOQ1_BvAhGU44Xz8Mkd/view?usp=sharing

Comments

comments